fbpx

129 nya inflyttare

Nu är fjärde etappen om sex nya hus i Ekobyn Ladriket slutsåld och därmed är sammantaget 27 nya hus sålda. Härtill kommer att 15 befintliga hus och gårdar är sålda. Det innebär 129 nya invånare, varav 51 barn, successivt flyttar till Kaxås med omnejd från hela Sverige.
Ekobyn Ladriket

Fjärde etappen i Ekobyn Ladriket är slutsåld. Nu öppnas sista etappen för försäljning.

Ekobyn Ladriket är ett sammanhållet koncept för att skapa en attraktiv by för unga familjer där vi kombinerar ett ekologiskt naturnära tänkande med att i husens utformning knyta an till det kulturhistoriska kring ladriket i Kaxås. Kontakta oss genom vårt intresseformulär så bokar vi in en tid då ni kan besöka oss här i byarna runt Kaxås – vi visar er gärna runt och berättar vad vi kan hjälpa just er med!

Vår planering – vårt erbjudande

Projekt Kaxås första hus var inflyttningsklara till jul 2020. Detaljplanen väntades vinna laga kraft under hösten 2020. Husen där detaljplan krävs beräknas bli färdigställda under andra halvan av 2021 och under 2022.

Projekt Kaxås erbjöd inledningsvis sex hus till försäljning och avtal tecknades för alla dessa. Etapp två bestående av ytterligare sex hus är slutsåld och även tredje etappen om sex nya hus i Ekobyn Ladriket är slutsåld och vi öppnar nu upp fjärde etappen för försäljning. Sammantaget är 18 nya hus sålda. Härtill kommer att 14 befintliga hus och gårdar är sålda. Det innebär 104 nya invånare, varav 40 barn, successivt flyttar till Kaxås med omnejd från hela Sverige.

Nedan visas tomtkarta, bilder och ritningar. Danir Fastigheter AB, dotterbolag till Dan Olofssons koncernmoderbolag Danir AB, är beredd att till fast pris leverera tomt och hus med tillhörande gemensamhetsanläggningar till köpare.

I nedan angivet pris ingår att bli lagfaren ägare till en fastighet(tomt) om ca 1500 m2, arkitektritat hus om 140 m2 i två våningar med allrum på varje våning, fyra sovrum och balkonger med magnifik utsikt i sydvästläge, bygglovs- och detaljplaneavgifter, anslutningsavgifter för va, el och fiber, delägande i samfälligheten Ladriket för fritidsanläggningar, vägar, va etc. Det som inte ingår är eventuella tillval och köparens kostnad för pantbrev för belåning (2 % av belåningen).

I samfälligheten Ladriket ingår förutom gängse infrastruktur också lekplats, vallningsbod för skidåkare, bakstuga med matbord, fiskebod, tennis- och isbana, 2 skotrar att dela på samt skid-, rid- och vandringsspår som delvis har el-ljus. För de ridintresserade finns möjlighet att till självkostnadspris få tillgång till stall mm, paddock och hagar.

Hus erbjuds nu för 2 400 000 kr till 4 000 000 kr, fast pris inklusive moms. Kontakta Projekt Kaxås för diskussion kring önskad tomt, detaljer kring huset, skola och föreningar, finansiering mm.

Projekt Kaxås har ett etablerat samarbete med banker. Vår ambition är att skräddarsy en finansiell lösning som passar för unga familjer. Vi välkomnar nu unga familjer för en närmare dialog, som kan leda till avtal om köp.

Ekobyn Ladriket: Varför ordet Ekobyn?
Därför att vi bygger ekohus i en ekologisk miljö. Men också för att vi bygger just en by där ett 40-tal unga familjer som uppskattar ett naturnära boende kan få ett umgänge till glädje för såväl barn som vuxna.

I basutförandet för ekohusen ingår:

 • Låg energiförbrukning pga god isolering, fönster med energiglas, bra reglersystem samt husets utformning
 • Uppvärmning med frånluftsvärmepumpar
 • Källsortering i huset. Gemensam källsortering för Ekobyn Ladriket
 • Laddstolpe för hybrid- eller elbil
 • Kompost
 • LED-lampor med dimmer
 • Elleverans från förnybar energi
 • Kaminer för vedeldning och ved i närområdet
 • Byggmaterial och entreprenörer från bygden.

Som tillägg kan väljas:

 • Bergvärme
 • Solceller för el
 • Extra isolering 
 • Extra energisnåla fönster
 • Särskild vedkamin för uppvärmning 
 • Egna förslag till ytterligare förbättringar

Var och en kan ordna sin egen köksträdgård eftersom tomterna om 1200 – 1800 m2 är stora.

Beträffande den ekologiska miljön kan följande nämnas:

 • Vi har ett läge med mycket ren luft. När Världshälsoorganisationen WHO 2018 rankar renaste orten i Europa ur luftkvalitésynpunkt hamnar Bredkälen i Jämtland på första plats. Kaxås ligger ca 10 mil från Bredkälen, dvs i en region med den bästa luften i Europa.
 • Vi har ett läge med rent vatten. Tagna vattenprover visar att vattnet t.o.m i Hällsjön i Kaxås är direkt drickbart. För Ekobyn Ladriket kommer kommunalt vatten att levereras.
 • Vi har ett läge med mycket fin och tyst natur med mycket låg belastning med skogar, älvar, sjöar och fjäll i närområdet som växlar i upplevelse med årstiderna. Och här finns fjällfisk, vilt, fågel, bär och svamp och fina fritidsupplevelser.
 • Bakstuga ingår så eget bröd inklusive tunnbröd kan bakas. Att tillaga egna pizzor i stenugnen med åtföljande middag i bakstugan brukar vara en uppskattad aktivitet med barnen.
 • Närproducerade livsmedel från gårdar etc.
 • Den egna mathållningen berikas naturligen med allt vad naturen fritt erbjuder. 
 • Fritidsanläggningar inpå knutarna. 
 • Hästar och betesdjur vårdar närliggande marker.
 • Gångavstånd till skola, förskola och butik.

Ekobyn Ladriket: Varför ordet Ladriket?  
Därför att vi bygger vidare på det kulturhistoriska med Ladriket i Kaxås. År 1881 hittades en gammal spjutspets Offerdalsspetsen vid Trolltjärn intill Kaxås som är 8000 år gammal. Senare skulle det visa sig att denna Offerdalsspets var det nordligaste fynd som gjorts från äldre stenåldern och det allra äldsta föremålet som har gjorts av människor i Jämtland. Kaxås har haft en bofast befolkning sedan runt år 1000. Ett stort antal lador på Kaxbackens sluttningar vittnar om jordbruksnäringens historiska betydelse. Ladriket i Kaxås är en del av det kulturhistoriska riksobjektet Offerdalsbygden. 

Den mark Projekt Kaxås förvärvat är inte jordbruksmark men ansluter till jordbruksmark.

Koncept och individuella variationer
Husens utformning på temat ladriket, som formats av arkitekt Nils Johansson, vill vi således bibehålla. Men färgsättning utvändigt kommer att varieras och förslag härpå kommer under augusti. Möjlighet till tillval finns. Exempel härpå är bergvärme, solpaneler, ökad isolering, större hus, andra kök, garage med förråd, mer exklusiva material invändigt etc. Om detta kan en köpare ha en dialog med Projekt Kaxås inför ett avtalstecknande. Processen med avtalstecknande kommer att starta i augusti, och avtalen blir av naturliga skäl villkorade av att bygglov och detaljplan kommer att godkännas. Vår bedömning är att så kommer att ske.

Vi är väl medvetna om att de ekonomiska möjligheterna varierar mellan olika familjer. Vi har en realitet att utan jobb går det tyvärr inte att få lån i bank. Sättet för en ansvarsfull familj med månadslöner i ett lägre intervall att ändå kunna köpa ett hus i Ekobyn Ladriket är att välja husen längst ner i Kaxbacken där vi har väsentligt lägre pris av detta skäl. De börjar med 2,4 miljoner kronor inklusive moms. Ett sätt är också att begränsa nämnda tillval. Håller man nere sina löpande omkostnader underlättar det också för att få ihop den månatliga kalkylen. Härtill kan Projekt Kaxås hjälpa till när det gäller finansieringen.

Att beakta i sammanhanget är att vi anser husen i Ekobyn Ladriket med tillhörande fritidsanläggningar är mycket prisvärda jämfört med vad motsvarande nya hus skulle kosta i Åre, Östersund eller Stockholm. Det är ett antal insatser från Projekt Kaxås som bidragit till detta. Härtill kommer det mycket natursköna läget som har ett värde i sig. Vi tror också att den sociala miljön med ett fyrtiotal unga familjer som förenas i tanken att de vill bryta de centralistiska trenderna kommer att bli berikande såväl för barn och vuxna i Ekobyn Ladriket som för bygden som helhet.

Projekt Kaxås prioriterar unga ansvarsfulla familjer – inte högstbjudande.

Sammanfattning: Ekobyn Ladriket är ett sammanhållet koncept för att skapa en attraktiv by för unga familjer där vi kombinerar ett ekologiskt naturnära tänkande med att i husens utformning knyta an till det kulturhistoriska kring Ladriket i Kaxås.

Vid intresse, kontakta: Bert-Ola Bångman, projektmotor Projekt Kaxås, ‭070-3790533‬
bertola.bangman@projektkaxas.se

Här kan du se våra filmer med utsikten och området där husen i Ekobyn Ladriket ska byggas:

Avverkning är påbörjad för Ekobyn Ladriket. Film av Mattias Bångman

Färgsättning Ekobyn Ladriket utvändigt

Föräldrar med barn vid en lekstuga

Vi flyttade till Kaxås

Vi flyttade till Kaxås Från stadsliv i Östersund till gårdsliv i Åflo Hammar Att Peo och Marja hamnade på gården Sunnanå i Åflo Hammar var en händelse. Men beslutet om

Läs mer »
Vybild över Åreskutan i vinterskrud

Vi investerar i unga familjer

Hur tänker vi? Våra övergripande tankar Många byar i Jämtland avfolkas successivt. Det sker en smygande centralisering. Många undrar med rätta om det går att vända trenderna och få en

Läs mer »
Ett barn plockar blommor på ängen i Övre Kaxås

Vill du flytta till Kaxås?

Vill du flytta hit? För dig som söker livskvalité Projekt Kaxås är för dig som söker livskvalité och ett liv på landet, långt från köer men ändå med Östersund och

Läs mer »

Besök oss!

Kontakta oss så bokar vi in en tid då ni kan besöka oss här i byarna runt Kaxås – vi visar er gärna runt och berättar vad vi kan hjälpa just er med! 

Befintliga objekt till salu:

Om du har specifika önskemål hör av dig till oss så hjälper vi till att identifiera lämpliga bostadsobjekt >
info@projektkaxas.se 

SÅLD! Vackert belägen stuga med sjöläge intill Hällsjön, Objekt nummer: 19

Detta objekt är sålt! Nu säljs vackert belägen stuga med sjöläge intill Hällsjön. Ett bekvämt boende för en ung familj med närhet till Kaxås skola, förskolan, ICA och bensinmack.

Mer information här: www.hemnet.se/bostad/fritidsboende-3rum-kaxasbygden-lillvallen

Fin hästgård i Kougsta en mil från Kaxås byskola, Objekt nummer: 18

Fin hästgård i Kougsta en mil från Kaxås byskola är nu till salu. Utsikt över nästan hela den jämtländska fjällvärlden, ett charmigt bostadshus med tre sovrum, stall med tre boxar, garage med tre platser och 8 hektar mark, intill Kougstasjön och med skogen och naturen intill husknuten. Bakugn för jämtländska tunnbröd finns också på gården.

Mer information hos mäklaren Ludvig & Co > www.ludvig.se/fastigheter/hastgard-i-kougsta

SÅLD! Fastighet i Kaxås med en storslagen utsikt över Hällsjön, Objekt nummer: 17

Detta objekt är sålt! Vackert belägen fastighet i den lilla byn Kaxås med en storslagen utsikt över Hällsjön. Här finns grundskola, ICA-affär och bensinstation inom 2 km avstånd. Till Östersund är det 6 mil och den slalomintresserade har 1 mil till slalombacken Almåsa Alpin och 7 mil till Åre.

Försäljningen förmedlas av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Östersund, läs mer här >

SÅLD! Nyrenoverad villa från 1950-talet i Kaxås, Objekt nummer: 16

Detta objekt är sålt! Centralt i Kaxås by ligger denna villa byggd 1955 i två plan som rymmer både liten och stor familj. Ny bergvärme installerades 2017. Tomten är 2760 kvadratmeter med garage och carport, två altaner varav en är inglasad. Bostadsytan är 120 kvadratmeter plus biyta källare på 70 kvadrat. I källaren finns också nyrenoverad tvättstuga. På gården finns extra förråd för ved och verktyg samt ett hus för hund. Prisidé 1,3 mkr eller bud.

Vid intresse kontakta Anne Marie Lloyd, tel. 073-0278685

Före detta lanthandeln i Valla, Objekt nummer: 15

Tillfälle att förvärva den före detta lanthandeln i Valla. En bostad med kulturhistoria i Valla intill Tångeråsen och Gärdet, cirka en mil från Kaxås. Huset har en lång historia och byggdes 1912, det har tidigare varit byns lanthandel med stopp för hästskjuts och post. Läs specifikation här >

Intresseanmälan görs till info@projektkaxas.se för kontakt med säljaren.

SÅLD! O’Larsgården i Åflo, Objekt nummer: 14

Detta objekt är sålt! Nu säljs O’Larsgården i Åflo – en dröm för djurintresserad barnfamilj. O’Larsgården är en liten gård från 1930-talet med vackert läge i Åflo, har ni hästintresse är detta det perfekta boendet! Prisidé: 1.250 000 kronor eller högstbjudande. Läs specifikation här > 

Kontakt: info@projektkaxas.se

SÅLD! Övre Önet i Offerdal, Objekt nummer: 13

Detta objekt är sålt! Perfekt gård för barnfamilj som vill ha djur. Högt fint läge i Önet ca 3 km väster om Kaxås. Välordnat bostadshus med iordningställd samlingslokal i f d ladugård. K-märkt hus intill kallat Ol-Jons med spännande historia ingår i gårdsbilden. 10 hektar åkermark.

Läs mer om detta objekt och lämna intressanmälan hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling >

SÅLD! Hållan 542 i Offerdal, Objekt nummer: 12

Detta objekt är sålt! Stor villa med bergvärme & fiber på lantligt läge i Offerdal. 6 rum, 187 m² med utgångspris 395 000 kr. Läs mer om detta objekt och lämna intresseanmälan hos Mäklarhuset >

SÅLD! Oslipad diamant i vackra Hållan, Objekt nummer: 11

Detta objekt är sålt! 5 km från Kaxås i byn Hållan ligger denna oslipade diamant med egen bad- och fiskesjö och vacker utsikt från boningshuset.

Gården är cirka 8 hektar och består av två boningshus, en mindre ladugård “fjös”, ett garage och ett par mindre uthus. Gården har tre fastighetsbeteckningar – Hållan 1:2, 1:3 och 1:5 med möjlighet till avstyckning av fler tomter för ny ägare.

Det ena huset är beboeligt bestående av två våningar, det är i behov av viss renovering. På bottenplan finns kök, toalett, sovrum och vardagsrum, samt kallveranda. På ovanvåningen finns två sovrum. Huset behöver nytt avlopp, då det är tvåkammarbrunn idag. Det andra huset är i sämre skick och behöver mer omfattande renovering.

I anslutning till gården ligger Hålltjärn en fin och uppskattad badsjö. De cirka 8 hektaren består av åkermark och ung skog, fiske och jakträttigheter ingår.

Priset utgår från taxeringsvärdet som är 430 000 kronor. För visning och intresseanmälan kontakta Andreas och Maria Höög på telefon 070-230 21 01

Tips – googla Hålltjärn Offerdal för fler bilder tagna vid olika årstider från området.

SÅLD! Nyrenoverad gård i Olden, Objekt nr: 10

Detta objekt är sålt! Nyrenoverad gård i Olden med fantastisk utsikt över sjö och fjälltoppen Oldklumpen. En riktig pärla för en familj som gillar äventyr i fjällen. Här bor du i smakfullt renoverat hus med fjällkänsla både inne och ute. På gården finns också en renoverad och isolerad ladugård med festvåning för härliga sammankomster med släkt och vänner. Bostadshuset är i två plan med källare, 120 kvm boyta och 25 kvm biyta. Bostadshuset renoverades 2017 då gjordes också en tillbyggnad. 4 sovrum och ett sovloft. 11,5 hektar mark med tillhörande jakt och fiskerättigheter. Strandtomt med båthus. Prisidé 2 miljoner norska kronor.

Förmedlas av Reinås Eiendomsmegling, kontaktuppgifter hittar du här: www.reinaseiendom.no/kontakt

SÅLD! Gård från sekelskiftet intill Tångeråsen, Objekt nr: 9

Detta objekt är sålt! Gård med fantastiskt läge milsvid utsikt över fjäll. Huset är beläget intill Tångeråsen och har stått obebott de senaste 30 åren. Egen kallkälla, avlopp stenkista, el och vatten indraget. Huset placerades på platsen vid sekelskiftet under laga skifte. Dubbla fönster, handblåsta glas, stabil timmerstomme, bra grund.

Gården är i behov av en kärleksfull handpåläggning där viktig åtgärd är taket. Bottenvåningen består av veranda, stor entré, stort rymligt kök med skafferi som eget rum, två ytterligare rum. Ovanvåning, hall, kök, ett stort rum och två mindre. Fin pärlspont i flera rum och tidstypiska spegeldörrar.

Avstyckning kan göras för den som vill ha en bit mark till bostaden. På gården finns ytterligare ett hus som är i dåligt skick med egen fastighetsbeteckning, plus fin timmerlada.

Vid intresse, kontakta: karin.bangman@projektkaxas.se

SÅLD! Gård med stor potential söker barnfamilj! Objekt nr: 8

Detta objekt är sålt! Högt och fint läge, tillhörande cirka 15 hektar mark och möjlighet till småvilts- och älgjakt. Fastigheten ligger ett par kilometer utanför Kaxås by i Burg, fastighetsbeteckning 1:24. Vatten och el är framdraget men ej inkopplat. Huset är besiktigat och konstaterat “friskt”, fasaden behöver målas. I bottenplan finns stort kök, badrum – dusch och toalett – och ett sovrum. Ovanvåning är oinredd – här finns plats för tre sovrum alternativ allrum. Gården har eget vatten genom kallkälla och eget avlopp – trekammarbrunn. Framför huset ängsmark med orkidéer. På området finns också en lada. Cirka 6-7 hektar är avverkat 2016 och är kalyta. Detta område är inte återplanterat utan återväxt sker genom självsådd. Prisidé: 400 000 kronor.

Intresserad? Kontakta info@projektkaxas.se

SÅLD! Gård i Rönnöfors. Objekt nr 7

Detta objekt är sålt! Vacker mindre gård i Rönnöfors med fantastiskt läge, alldeles intill fjällkanten. Till gården hör en enklare ladugård. Stor tomt ingår med möjlighet att köpa till mer mark. Huset är i gott skick och nyligen renoverat med nytt tak och ovanvåning. Återstår gör vatten och avlopp.

Intresserad av denna pärla? Kontakta David Lagergren på davidlagergren@hotmail.com

SÅLD! Lindmanstorpet i Tångeråsen. Objekt nr 6

Detta objekt är sålt! I Tångeråsen ligger denna pärla med milsvid utsikt. 22 hektar mark med jakt och fiskerättigheter. Vatten finns indraget men toalett saknas. I behov av renovering.

Vid intresse, kontakta: info@projektkaxas.se

SÅLD! Hus i Lien, ca 10 km nordväst om Kaxås. Objekt nr 5

Detta objekt är sålt! Hus i Lien, ca 10 km nordväst om Kaxås. Spännande hus med fantastikst läge. En riktig pärla för den som gillar gårdssysslor. Här andas historien då huset varit både telegrafstation och skola. Du får en trevlig barnfamilj som närmaste granne. Läs mer på Blocket >

Vid intresse, kontakta: info@projektkaxas.se

SÅLD! Fantastiskt hus mitt i Kaxås. Objekt nr: 4

Detta objekt är sålt! Fantastiskt hus mitt i Kaxås i fint skick med vacker bryggstuga, tidsenliga detaljer. Vy över Hällsjön och Hällberget. Timrad lada. Flera mindre ekonomihus. Ca 250 m till skolan och Ica ladan. Fint boende för barnfamilj.
Adress: Dagstigen 4
Vid intresse, kontakta: info@projektkaxas.se

SÅLD! Fin välskött stuga i Valla. Objekt nr: 3

Detta objekt är sålt! Fin välskött stuga i Valla på ca 60 kvm med 3 ha åkermark. Nyinstallerad fiber, kallgarage för två bilar, gäststuga, borrad brunn. Två stora uteplatser, en som är inglasad och ett trädäck.
Vid intresse, kontakta: info@projektkaxas.se

SÅLD! Gård i Kaxås. Objekt nr: 2

Detta objekt är sålt! Gård i Kaxås, “Sönnasjö” utmed Hällsjövägen. Perfekt avskilt läge med närhet till Kaxås by. Passar utmärkt för familj som vill ha djur på gården. Bakstuga och ladugård. Åkermark ca 3 ha. I fint skick.
Vid intresse, kontakta: info@projektkaxas.se

SÅLD! Hus mitt i Kaxås med sjöglimt. Objekt nr: 1

Detta objekt är sålt! Timrad 20-tals hus med tidsenliga detaljer i två plan. Toa och dusch på båda planen. Stor trädgård och förråd på ca 50 kvm. Jordkällare för förvaring av rotfrukter/potatis. Ica-ladan och skola inom 100 m.
Adress: Dagstigen 1
Vid intresse, kontakta: info@projektkaxas.se