fbpx

Hur tänker vi?

Våra övergripande tankar

Många byar i Jämtland avfolkas successivt. Det sker en smygande centralisering. Många undrar med rätta om det går att vända trenderna och få en levande landsbygd?

Vi kan möta denna centralisering med uppgivenhet. Vi kan också inspireras av det engagemang som enskilda bybor kan förmedla och sedan gemensamt tänka till. Kanske går det att med nya verktyg och nya idéer att vända trenden och skapa tillväxt?

Detta vet vi först om vi prövar. Bybornas engagemang är den viktiga och bestående grunden för Projekt Kaxås som startas idag. Vi ska driva ett antal projekt som syftar till att vända befolkningstrenden i Kaxås med omnejd. Misslyckas vi har inget egentligen hänt. Lyckas vi skapas ny framtidstro för bygden.

I dagsläget vet vi inte vad som möjligt att uppnå, men vi är beredda att anstränga oss.

Eller som poeten Verner von Heidenstam diktade: Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge.

Hur tänker vi då? Vi ser möjligheter utifrån följande två komponenter:

• Det finns i Sverige många unga familjer som vill bryta de centralistiska trenderna och främja småskalighet. De värdesätter en god miljö och en levande landsbygd. De vill ge sina barn en trygg och fin uppväxt samtidigt som de vill utveckla sina egna yrkesroller. Men unga människor kan idag ha svårt att köpa sin bostad och här måste vi finna lösningar som fungerar.

• Det finns samtidigt speciella förutsättningar i Kaxås med omnejd. En enastående vacker natur, mycket prisvärda och tillgängliga bostäder, en byskola som är exceptionellt bra, väl utbyggt bredband med fiber, ett aktivt föreningsliv, jakt, fiske och närhet till Åre samt rimligt pendlingsavstånd till arbete exempelvis i Östersund, som har en väl fungerande arbetsmarknad.

De unga familjerna och de speciella förutsättningarna vill Projekt Kaxås förena i skräddarsydda lösningar, så det resulterar i ett permanent boende.

Vi vill således investera i unga ansvarsfulla familjer som flyttar till Kaxås med omnejd för ett liv med bättre livskvalité.

I uppstarten har vi två projektmotorer Bert-Ola och Karin Bångman som är besjälade av att vända trenden. Vi har engagerade ambassadörer i de olika byarna. Vi har på kort tid fått fram ett tiotal olika bostadsobjekt som unga familjer omgående kan flytta in i efter att vi gemensamt skräddarsytt en lösning som fungerar för familjen. Vi har investerat i ett naturskönt markområde med magnifik utsikt där vi planerar att möjliggöra Ekobyn Ladriket och Ekobyn Sjöstranden för boende för unga familjer i miljövänliga hus. Vi har beskrivit vårt projekt i www.projektkaxas.se. Vi har också tillgång till uthållig finansiering genom entreprenören Dan Olofsson som har sina rötter i bygden.

Vi kommer att brett informera och i Sverige marknadsföra de fina möjligheter för permanent boende som finns i bygden. Detta i syfte att få till en dialog med unga familjer som vill utvärdera de fina möjligheter som Projekt Kaxås erbjuder.

Vi välkomnar nu kontakter med unga familjer.

Projekt Kaxås kommer också att driva andra frågor. Fler arbetstillfällen i Kaxås är en sådan. En annan är hur civilsamhället kan hjälpa till för att attrahera och behålla nya permanentboende i Kaxås. Vi kommer också att studera hur förenklade regelverk för offentlig verksamhet kan underlätta för skolor och äldreboenden i glesbygd. Vi kommer att värna den mycket välskötta och uppskattade byskolan i Kaxås.

Vi vill vända utvecklingen i Kaxås med omnejd, som vi definierar som upptagningsområdet för Kaxås Byskola. Kanske kan detta projekt ge erfarenheter som också andra byar kan dra nytta av. Vi påbörjar nu en intressant resa och vi ser fram mot ett positivt och konstruktivt samarbete med alla goda krafter som vill vända utvecklingen.

Dan Olofsson

Grundare Projekt Kaxås

Karin Bångman

Projektmotor Projekt Kaxås

Bert-Ola Bångman

Projektmotor Projekt Kaxås

Projekt Kaxås logotyp

Frågor & Svar kring Projekt Kaxås >

Det är ett antal faktorer som samverkar på ett positivt sätt: Den natursköna och hälsosamma miljön med ett liv utan köer är givetvis viktig. Så även en bred arbetsmarknad med många lediga jobb i Östersund, Åre och Krokom med rimliga pendlingsavstånd.

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter finns alla årstider med tillgång till sjöar, älvar, skogar och fjäll utan nämnvärd belastning inom Offerdal. En mycket bra skola finns i Kaxås för årskurs ett till sex med de bästa lärarna man kan tänka. Efter årskurs sex blir det en mils resa. Förskola och engagerade dagmammor i naturmiljö finns tillgängligt.

Ett mycket prisvärt och tryggt boende finns såväl i befintliga hus och hästgårdar som i nya ekohus. Till ekohusen i Ladriket hör fritidsanläggningar för längdskid- och skoteråkning, vandring, ridning, fiske, tennis och andra bollsporter, bakstuga och lekplats. En ung ansvarsfull familj kan direkt köpa ett hus och inte vänta kanske tio år och göra bostadskarriär som i storstäderna.

Ett civilsamhälle finns med föreningar som är aktiva och det finns ett brett kulturutbud i Östersund. Ett bra fibernät är redan utbyggt på de flesta platser. Det finns en närhet till två förstklassiga alpina miljöer i Åre och Almåsa. Det faktum att Projekt Kaxås uthålligt hjälper till med att sy ihop lösningar, ge stöd som kan behövas och bistå med det praktiska gör att projektet håller ihop och utvecklas.

Men framförallt är vi övertygade om att alla de unga familjerna från olika delar av Sverige, med den gemensamma nämnaren att de gillar en naturnära livsstil, kommer att skapa en fin social gemenskap sinsemellan. Men också med de engagerade bybor som finns runt omkring. Att investera i unga familjer innebär att såväl barnen som de vuxna står i centrum eftersom helheten måste fungera. Det är detta samlade koncept som driver oss i Projekt Kaxås.

Det hänger ihop eftersom unga familjer behöver både jobb och boende. Vi ser att de flesta jobben finns i Östersund och Åre med rimligt pendlingsavstånd. Detta kan kombineras med ett naturnära boende i Kaxås med omnejd.

Vill företagare i Kaxås med omnejd expandera och anställa fler är det en fördel om också bra boende kan ordnas. Det gör att personal kan rekryteras från hela Sverige. Jobben blir mer attraktiva om de kombineras med ett attraktivt boende.

Önskar ett företag flytta till Kaxås med omnejd är det ett stort plus om boende också kan ordnas för anställda. Det finns således en bra synergi mellan boende och jobb om en bygd ska utvecklas. Därför satsar vi på båda. Vi tror att ett plus ett här blir mer än två.

Det finns många samhällen i glesbygd där det inte går att ordna en rimlig finansiering för nybyggnation av bankerna. Därmed läggs ett lock på utvecklingen som också påverkar jobben. Projekt Kaxås ambition är att såväl lösa finansiering för nybyggnation som fler jobb. En utmaning vi gillar på tvärs med de centralistiska trender vi haft. Som bekant är det roligare att kunna lösa en svår uppgift än en enkel.

Det finns en rad möjligheter såsom:

1. Gå in på vår sida JOBB & FÖRETAG. Där finns fyra jobbsajter med många hundra lediga jobb i Östersund, Åre och Krokom. Det finns också andra kanaler som förmedlar jobb.

2. Ta själv kontakter med företag i regionen eller offentliga verksamheter som kan ha behov av din kompetens. Eller med personer som har kontakter för jobb.

3. Kontakta Projekt Kaxås och bolla idéer. Projekt Kaxås är till för unga familjer så vi hjälper gärna till om vi kan.

Arbetsmarknaden är god i Jämtland med högre förvärvsfrekvens än landet i genomsnitt. Faktum är att länet 2017 hade den tredje högsta förvärvsfrekvensen i landet. Andelen företagare var den näst högsta i landet 2017. Det finns således jobb och det finns en god entreprenöriell anda.

Någon geografisk avgränsning måste göras. Eftersom en viktig del i Projekt Kaxås är att värna Kaxås Byskola så har vi funnit att upptagningsområdet för skolan är en naturlig geografisk avgränsning.

När det gäller jobb och företagande inom ramen för Uppstart Kaxås har vi vidgat geografin till att gälla hela Offerdal.

Attraktiva hus i en naturskön bygd som ligger mitt emellan en väl fungerande tätort som Östersund med sin regionala arbetsmarknad och sitt kulturutbud och Sveriges främsta alpina skidort Åre är unikt. Dessutom med relativt korta pendlingsavstånd till dessa två metropoler. Vänder trenden och nybyggandet ökar i Kaxås med omnejd ökar detta intresset och kanske kan det leda till ökade värden för fastigheterna. En positiv spiral kan skapas. Om någon vill flytta hjälper vi till med att finna en ny barnfamilj. Risken för tomma hus ser vi således som mycket liten och som i alla andra marknader styrs efterfrågan också av priset.

Lyckas vi med att få dit unga familjer och öka elevunderlaget till skolan vore det en skandal om kommunen lägger ner skolan. Vi ser Krokoms Kommun som en konstruktiv medpart i detta projekt som också vill utveckla Kaxås med omnejd med det de kan påverka. Skulle kommunen mot all förmodan lägga ner skolan finns möjligheten att driva byskolan som en friskola.

Nej ingen är tvingad. Vill man att bygden ska utvecklas istället för avvecklas är det positivt att unga familjer kan flytta in i hus som står tomma.

Vi som är engagerade bor i bygden eller har rötter i bygden. Den successiva avfolkningen ser vi som tragisk och vi vill därför göra vad vi kan för att bryta denna trend. Det sker primärt genom investera i unga familjer. Vi vill försöka skapa framtidstro i bygden.

Det vet vi inte. Svaret fås om man prövar.

Beträffande nya hus är det Projekt Kaxås som väljer. Kriteriet är det är unga ansvarsfulla familjer med utgångspunkten att långsiktigt bo i bygden. Det är således inte den som betalar högsta pris för ett hus. Beträffande befintliga hus är det säljaren som avgör. Projekt Kaxås ger rekommendationer.

Tillsammans sätter vi oss ner och skräddarsyr en lösning som fungerar för en familj. Vi försöker hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt i syfte att ge ett prisvärt boende. Utifrån familjens ekonomi finner vi gemensamt en lösning där såväl de lokala bankerna som Projekt Kaxås hjälper till. Lösningarna kan variera i varje enskilt fall.

För befintliga hus får man hitta en överenskommelse om pris med säljaren, och sedan är det som vilket husköp som helst. LRF-konsult hjälper till att skriva köpeavtal.

För nya hus som Projekt Kaxås tillhandahåller skriver man avtal om köp där bilagor kommer att visa vad köpet innehåller. När tomten är avstyckad köpes denna varefter köparen blir lagfaren ägare. Priset för tomten inklusive lagfartskostnad ingår i det totalpris som avtalats. I avtalet ingår också ett entreprenadavtal med Danir Fastigheter AB, som är helägt dotterbolag till Dan Olofssons koncernmoderbolag Danir AB. Detta entreprenadavtal reglerar kommande leverans till fast pris av hus och samfällighet.

Syftet är att göra det tryggt och enkelt för en köpare. Projekt Kaxås bistår som ett stöd under hela processen.

Nej, så är det inte, men det ska vara planen. Vi är medvetna om att det är en process att sälja befintligt boende och ordna nya jobb för dem som idag bor utanför Jämtland. Samtidigt är det så att det tar tid att ordna tillstånd av kommunen och bygga husen om det är frågan om ett nybygge. Detta ger tidsmässigt utrymme för att sälja befintligt boende och ordna jobb.

Runt om i landet finns många ”moment 22” exempel där banker kräver att befintligt hus ska vara sålt och nya jobb ordnade innan lån beviljas. I samverkan med banken är det Projekt Kaxås ambition att hitta lösningar på detta så flytt till Kaxås med omnejd möjliggörs.

Den bedömning såväl Projekt Kaxås som banken gör är om det finns förutsättningar för ett långsiktigt boende i Kaxås med omnejd. Finns detta är det Projekt Kaxås ambition att lösa de frågeställningar som uppkommer på ett bra sätt med individuell anpassning. Så en gemensam avstämning primärt med våra projektmotorer Bert-Ola och Karin är en bra start för vad som kan och ska lösas. För en vanlig ansvarsfull familj med två ordinära inkomster ser vi mycket goda möjligheter när planen är att ordna jobb och sälja befintligt boende. Det är nämligen just för vanliga ansvarsfulla familjer vi driver projektet och då vill vi undvika att fastna i ett ”moment 22”.

Vi har ingen exakt definition på detta utan vi gör en bedömning i varje enskilt fall om vi tror det finns förutsättningar för ett långsiktigt boende i Kaxås med omnejd. Det vi ser framför oss är primärt vanliga familjer med ordinära inkomster. För att en familj ska kunna flytta till Kaxås med omnejd krävs i normalfallet att de köper ett befintligt eller ett nytt hus. Generellt gäller i Sverige att för att få lån i bank för grundfinansiering krävs jobb och inkomster. Detta gäller också i Kaxås med omnejd även om det underlättas av att husen här ofta är billigare.
Hur sedan en familj är komponerad har vi inga synpunkter på. Det kan vara infödda svenskar eller invandrare, det kan vara en familj med adopterade barn och det kan vara en familj med par med samma sexuella läggning. Det viktiga är att de värdesätter ett naturnära boende och ser detta som en livstil. Självklart är det så att ensamhushåll och äldre också är mycket viktiga för en bygd, men just i detta projekt vill vi vända befolkningsutvecklingen och värna Kaxås byskola, och då tror vi att fokus på att få inflyttning från unga familjer är det mest effektiva under ett antal år. Sedan får andra projekt prioritera andra angelägna saker.  Att Projekt Kaxås prioriterar barnfamiljer är inte konstigare än att andra projekt kan prioritera studentbostäder eller äldreboende.

Nej, men eftersom vi vill gagna antalet elever i byskolan vill vi att detta finns med i planerna framåt. Det främjar överlevnaden för skolan.

Projekt Kaxås ogillar den politik som förs i landet där vi är på väg in i ett klassamhälle. Statens krav på kontantinsatser och amortering gör att unga familjer som inte har föräldrar med förmögenhet ofta inte kan köpa sin bostad. Här vill Projekt Kaxås hjälpa till så att familjer med vanliga yrken med ordinära inkomster, men som kanske inte har kontanter till kontantinsatsen, kan få en lösning för ett långsiktigt naturnära boende.

Ett problem vi har i Sverige är att de vanliga strävsamma familjerna med ordinära inkomster och som sköter sina åtaganden ofta inte prioriteras. I Projekt Kaxås får de första prioritet eftersom vi vill bryta centralisering och avfolkning och värna ett naturnära boende. Vi tror att det är ansvarsfulla familjer som långsiktigt ger en stabil stomme till en bygd och det är fler barn som gör att vi säkrar Kaxås byskola. Projekt Kaxås kan inte göra allt. Vi tror att med ett tydligt fokus och kommunikation om vad vi vill åstadkomma når vi snabbare resultat.

År 1881 hittades en gammal spjutspets Offerdalsspetsen vid Trolltjärn intill Kaxås som är 8000 år gammal. Senare skulle det visa sig att denna Offerdalsspets var det nordligaste fynd som gjorts från äldre stenåldern och det allra äldsta föremålet som har gjorts av människor i Jämtland. Kaxås har haft en bofast befolkning sedan runt år 1000. Ett stort antal lador på Kaxbackens sluttningar vittnar om jordbruksnäringens historiska betydelse. Ladriket i Kaxås är en del av det kulturhistoriska riksobjektet Offerdalsbygden.

Ekobyn Ladriket är ett sammanhållet koncept där vi bygger vidare på det kulturhistoriska kring ladorna utan att vi bygger på jordbruksmark. Husens utformning, som formats av arkitekt Nils Johansson, vill vi således bibehålla. Men färgsättning utvändigt kommer att varieras och förslag härpå kommer under augusti. Möjlighet till tillval finns. Exempel härpå är bergvärme, solpaneler, ökad isolering, större hus, andra kök, garage med förråd, mer exklusiva material invändigt etc. Om detta kan en köpare ha en dialog med Projekt Kaxås inför ett avtalstecknande. Processen med avtalstecknande kommer att starta i augusti, och avtalen blir av naturliga skäl villkorade av att bygglov och detaljplan kommer att godkännas. Vår bedömning är att så kommer att ske.

Vi är väl medvetna om att de ekonomiska möjligheterna varierar mellan olika familjer. Vi har en realitet att utan jobb går det tyvärr inte att få lån i bank. Sättet för en ansvarsfull familj med månadslöner i ett lägre intervall att ändå kunna köpa ett hus i Ekobyn Ladriket är att välja husen längst ner i Kaxbacken där vi har väsentligt lägre pris av detta skäl. De börjar med 2,4 miljoner kronor inklusive moms. Ett sätt är också att begränsa nämnda tillval. Håller man nere sina löpande omkostnader underlättar det också för att få ihop den månatliga kalkylen. Härtill kan Projekt Kaxås hjälpa till när det gäller finansieringen. Att beakta i sammanhanget är att vi anser husen i Ekobyn Ladriket med tillhörande fritidsanläggningar är mycket prisvärda jämfört med vad motsvarande nya hus skulle kosta i Åre, Östersund eller Stockholm. Det är ett antal insatser från Projekt Kaxås som bidragit till detta. Härtill kommer det mycket natursköna läget som har ett värde i sig.

Vi tror också att den sociala miljön med ett fyrtiotal unga familjer som förenas i tanken att de vill bryta de centralistiska trenderna kommer att bli berikande såväl för barn och vuxna i Ekobyn Ladriket som för bygden som helhet.

Projekt Kaxås prioriterar unga ansvarsfulla familjer – inte högstbjudande.

Därför att vi bygger ekohus i en ekologisk miljö. Men också för att vi bygger just en by där ett 40-tal unga familjer som uppskattar ett naturnära boende kan få ett umgänge till glädje för såväl barn som vuxna.  

I basutförandet för ekohusen ingår:

 • Låg energiförbrukning pga god isolering, fönster med energiglas, bra reglersystem samt husets utformning
 • Uppvärmning med frånluftsvärmepumpar
 • Källsortering i huset. Gemensam källsortering för Ekobyn Ladriket
 • Laddstolpe för hybrid- eller elbil
 • Kompost
 • LED-lampor med dimmer
 • Elleverans från förnybar energi
 • Kaminer för vedeldning och ved i närområdet
 • Byggmaterial och entreprenörer från bygden.

Som tillägg kan väljas:

 • Bergvärme
 • Solceller för el
 • Extra isolering 
 • Extra energisnåla fönster
 • Särskild vedkamin för uppvärmning 
 • Egna förslag till ytterligare förbättringar

Var och en kan ordna sin egen köksträdgård eftersom tomterna om 1200 – 1800 m2 är stora. 

Beträffande den ekologiska miljön kan följande nämnas:

 • Vi har ett läge med mycket ren luft. När Världshälsoorganisationen WHO 2018 rankar renaste orten i Europa ur luftkvalitésynpunkt hamnar Bredkälen i Jämtland på första plats. Kaxås ligger ca 10 mil från Bredkälen, dvs i en region med den bästa luften i Europa. 
 • Vi har ett läge med rent vatten. Tagna vattenprover visar att vattnet t.o.m i Hällsjön i Kaxås är direkt drickbart. För Ekobyn Ladriket kommer kommunalt vatten att levereras.
 • Vi har ett läge med mycket fin och tyst natur med mycket låg belastning med skogar, älvar, sjöar och fjäll i närområdet som växlar i upplevelse med årstiderna. Och här finns fjällfisk, vilt, fågel, bär och svamp och fina fritidsupplevelser.
 • Bakstuga ingår så eget bröd inklusive tunnbröd kan bakas. Att tillaga egna pizzor i stenugnen med åtföljande middag i bakstugan brukar vara en uppskattad aktivitet med barnen. 
 • Närproducerade livsmedel från gårdar etc.
 • Den egna mathållningen berikas naturligen med allt vad naturen fritt erbjuder. 
 • Fritidsanläggningar inpå knutarna. 
 • Hästar och betesdjur vårdar närliggande marker.
 • Gångavstånd till skola, förskola och butik.  

Därför att vi bygger vidare på det kulturhistoriska med Ladriket i Kaxås.

Sammanfattning: Ekobyn Ladriket är ett sammanhållet koncept för att skapa en attraktiv by för unga familjer där vi kombinerar ett ekologiskt naturnära tänkande med att i husens utformning knyta an till det kulturhistoriska kring ladorna.

Vårt team och de möjligheter vi ser:

 • Act global, live local
 • Arbeta i Östersund, Åre, Kaxås eller var som helst i världen och bo med din familj lokalt nära naturen.

Karin och Bert-Ola Bångman är projektmotorer.

Det har länge pågått en centralisering med flytt mot storstäder och ju fler som följt trenden och flyttat desto längre köer och dyrare boende har det blivit i de svenska storstadsregionerna.

Vi kan möta centraliseringen med uppgivenhet eller kan vi inspireras av den. Med dagens teknik är det fullt möjligt att ha världen som arbetsmarknad och fortfarande själv välja var man vill bo, på landet eller i en storstad. Arbetet styr inte längre boendet.

Det förstod vi som är projektmotorer för Projekt Kaxås – Karin och Bert-Ola Bångman. 2008 valde vi att göra ett livsstilsbyte och flyttade från Solna i Stockholm till Kaxås. Vi kände oss färdiga med köerna och det stressiga livspusslet med yngre barn. Det vi egentligen gjorde var att flytta base camp, för mer livskvalitet och möjligheter till ett rikare fritidsliv och en lugnare vardag. Yrkesmässigt har vi fortsatt vara verksamma utan större förändringar, med uppdrag utanför Kaxås och ofta utanför länet och ibland utanför Sverige.

Grundare för Projekt Kaxås är Dan Olofsson

Grundare för Projekt Kaxås är Dan Olofsson som har sina rötter i Kaxås. Han har skapat och byggt många företag bland annat IT- och teknikkonsultföretaget Sigma med cirka 4400 anställda. Han driver sin verksamhet inom familjeföretaget Danir som är koncern med många bolag. Han har under sin karriär aldrig lämnat sina jämtländska rötter och återvänder ofta med familj, barnbarn och vänner till Kaxås och Kälapannsjön i västra Offerdal.

Med en bakgrund inom IT ser han möjligheterna för tillväxt i landsbygden. Bra och billigt boende i vacker natur, ett rikt fritidsliv med stora möjligheter att utveckla intressen, en bra regional arbetsmarknad och de möjligheter digitaliseringen ger för att nå hela världen skapar framtidsmöjligheter för en by som Kaxås.

Varje by i västra Offerdal har en egen ambassadör

Varje by i västra Offerdal har en egen ambassadör. Vi är alla beroende av att vi samverkar inom och mellan byarna och med de många föreningar och det lokala näringsliv som finns. Samverkan är något som vi är bra på här i Offerdal, det är en framgångsfaktor. Vi börjar med ett startteam som kommer att breddas och vi kommer att samverka med alla goda krafter som vill utveckla Kaxås med omnejd.

Nu startar vi i Kaxås med omnejd en ny oförglömlig resa där den viktigaste resursen över tid alltid varit och kommer att vara engagerade bybor. Vi gör det tillsammans med Dan Olofsson och hans familj. Vi vet att han marscherar fort så nu ökar vi takten och håller jämna steg.

Kontakta våra ambassadörer >