fbpx

Sifo/Kantar: Kraftfullt nej till vindkraft i Nordbyn och Vallsta

Pressmeddelande 2021-06-09

Sifo/Kantar: Kraftfullt nej till vindkraft i Nordbyn/Vallsta från ortsbefolkningen i Offerdal och Krokoms kommun

Frågan som ställts till medborgarna är om de vill att Krokoms kommun ska säga ja eller nej till storskalig vindkraft i Nordbyn/Vallsta i Offerdal. Sifo/Kantars undersökning omfattar invånare i Krokoms kommun 18 år och äldre. 500 intervjuer har genomförts 2-8 juni 2021.

Resultatet är:

  • De som är närmast berörda är befolkningen i Offerdal. Här säger 63 % nej till vindkraft medan 21 % säger ja. 16 % är tveksamma eller vet ej. 63/21 är således ett kraftfullt nej till vindkraft.
  • För Krokoms kommun som helhet säger 52 % nej medan 25 % säger ja. 22 % är tveksamma eller vet ej. Det är naturligt att de som bor långt från vindkraften inte berörs så mycket av de negativa konsekvenserna. Trots detta säger 50 % av de som bor utanför Offerdal nej till vindkraft medan 26 % säger ja.

– Att genomföra en opinionsundersökning är ett bra sätt att få ett besked om hur medborgarna ser på frågan. I en demokrati ska folkviljan vara det som avgör i politiskt styrda frågor som vindkraftsetableringar. Dessa vindanläggningar har stor negativ påverkan på rennäring och boendemiljö, säger Bert-Ola Bångman, projektmotor i Projekt Kaxås.

Under våren har M, KD, SD, V, Mp och JVK sagt nej till vindkraft i enlighet med folkviljan medan S och C fortsatt inte gett besked hur de ser på vindkraft i området. 
– Vår förhoppning är att C och S går på samma linje som de övriga partierna. Då slipper vi att denna fråga blir en stor valfråga i valet nästa år eftersom det då finns en bred politisk enighet i Krokoms kommun som värnar rennäring, inflyttning och den vackra fjällnära naturen, säger Bert-Ola Bångman.

För mer information kontakta:
Bert-Ola Bångman, projektmotor Projekt Kaxås 0703-790 533 | bertola.bangman@projektkaxas.se

Ladda ner undersökningen här:

(Länk till Projekt Kaxås Dropbox – det behövs ej Dropboxkonto för att visa/ladda ner, klicka förbi det)

Ladda ner pressmeddelandet som pdf >

Två personer och en hund promenerar på Hällberget
Hällberget i Offerdal med vy mot höjderna där den storskaliga vindkraftsindustrin diskuteras. Foto © Darren Hamlin

Vy över en grusväg och ett bysamhälle
Vy över Kaxås och Åflo. Foto © Susanne Kvarnlöf

Dela gärna >

%d bloggare gillar detta: