fbpx

Pressmeddelande – Glädjande besked för Offerdal: Krokoms kommun avslutar arrendekontraktet om vindkraft

Pressmeddelande 3 december 2020 | Glädjande besked för Offerdal: Krokoms kommun säger upp och avslutar arrendekontraktet om vindkraft på kommunens mark i Nordbyn.


På torsdagen tog Samhällsbyggnadsnämnden i Krokoms kommun ett glädjande beslut om att säga upp arrendeavtalet om vindkraft på kommunens mark i Nordbyn. Kommunen går inte vidare med nytt avtal.

Vi ser beslutet som en viktig signal inför det arbete med en konsekvensanalys kommunen ska göra beträffande vindkraft eller inte vindkraft i det större området Nordbyn/Vallsta. Detta som underlag inför kommunens beslut första kvartalet 2021.

Frågan om tillåta Vattenfall att bygga storskalig vindkraft i Nordbyn/Vallsta har mötts av ett omfattande motstånd i Offerdal, där många istället vill värna den värdefulla naturen, rennäringen och den betydande inflyttning som skett genom Projekt Kaxås.

”Vi ser kommunens beslut som ett viktigt steg i rätt riktning för de unga familjer som vill bosätta sig i Kaxås utan storskalig vindkraft. Det ligger ett stort värde i att bryta avfolkningen i glesbygd som pågått i decennier,” säger Bert-Ola Bångman, projektmotor i Projekt Kaxås.

”Mot megaföretaget Vattenfall står Njaarke Sameby vars rennäring omöjliggörs om vindkraften byggs. Rimligen borde Vattenfall via egen analys komma till insikt om att de inte kommer att vinna framgång i miljödomstolar med sitt projekt. Rennäringen i Nordbyn utgör ett riksintresse”, säger Pär Nilsson, Njaarke Sameby.

Njaarke Sameby och inflyttningsprojektet Projekt Kaxås har gemensamt efter bästa förmåga utarbetat en konsekvensanalys som tydligt visar att det ligger i kommunens och bygdens intresse att avstyrka vindkraften. Konsekvensanalysen bifogas med detta pressmeddelande.

Offerdal den 3:e december 2020

Bert-Ola Bångman, Projektmotor Projekt Kaxås, tel 070-379 05 33

Pär Nilsson, Ordförande Njaarke Samby, tel 070-376 63 51

Ladda ner pressmeddelandet som pdf >

Konsekvensanalys

Projekt Kaxås och Njaarke Sameby har gemensamt utarbetat en konsekvensanalys som tydligt visar att det ligger i kommunens och bygdens intresse att avstyrka vindkraften.

Ladda ner konsekvensanalysen som pdf >

Flytta till Kaxås

Ekobyn Ladriket är ett sammanhållet koncept för att skapa en attraktiv by för unga familjer där vi kombinerar ett ekologiskt naturnära tänkande med att i husens utformning knyta an till det kulturhistoriska kring ladriket i Kaxås. Läs mer: Flytta till Ekobyn ladriket >

Dela gärna >

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram
Dela på skype
Dela på pinterest
Dela på reddit
Dela på email
Dela på print
%d bloggare gillar detta: