fbpx

Stiftelsen Uppstart Kaxås startas med ambitionen är att skapa fler jobb i Kaxås med omnejd.

Pressmeddelande 13 augusti 2019 | Stiftelsen Uppstart Kaxås startas med ambitionen är att skapa fler jobb i Kaxås med omnejd.

Stiftelsen Uppstart Kaxås startas med ambitionen är att skapa fler jobb i Kaxås med omnejd. Kan befintliga mindre företag anställa fler och kan inflyttning ske av företag så ger det fler lokala jobb. Detta är utmaningen som Uppstart Kaxås kommer att arbeta med.

Uppstart Kaxås arbetar inom ramen för Projekt Kaxås, vars syfte är att vända den negativa befolkningstrenden för Kaxås med omnejd och bryta den pågående centraliseringen.

För ändamålet kommer stiftelsen Uppstart Kaxås att startas.

Företagare från bygden och från Malmö och Stockholm ska tillsammans arbeta för fler jobb i Kaxås med omnejd. Medverkande från bygden är:

• Jennie och Martin Andersson, Jemt Vatten och Värme

• Madeleine Nilsson och Ulrika Sundin, Fru Fröken Karamell

• Anne Houser och Elinor Elenor Öster, Saran Yoga

• Nicholas Fried och Monika Håkansson, Zpyke

• Lars Eriksson, Lejes taxi och Lasses bilringar

• Ulf Nilsson, Markentreprenader

• Katarina Nyberg Finn, Hema Lön

• Kalle Bäckwall, Änge Park och Destination Almåsa

• Nicklas Hasslund, Agilkon uppdrag inom kök, badrum och förvaring

• Roger Jönsson, Jemtel

Medverkande utifrån:

• Anders Torstensson, Upplands Kapital

• Dan Magnusson, Otto Magnusson Bygg

• Staffan Andersson, vd för Uppstart Malmö

• Dan Olofsson, Danir

Erfarenheter kommer bl a att hämtas från Uppstart Malmö där 2600 personer fått jobb sedan starten 2011 primärt i små företag, se uppstartmalmo.se. Självfallet är inte detta möjligt i Kaxås med omnejd, men det kan finnas erfarenheter från Uppstart Malmö som kan komma till nytta.

Uppstart Kaxås kommer att drivas av Staffan Andersson, tillika vd för Uppstart Malmö. Staffan äger redan en skogsfastighet i bygden och nytt fritidshus planeras. Ett engagemang för bygden är således naturligt.

Dan Olofsson, grundare till Projekt Kaxås kommenterar:

”Genom att Kaxås ligger mitt emellan Östersund och Åre ges tillgång till en god arbetsmarknad på rimligt pendlingsavstånd. Som komplement härtill är det positivt om Uppstart Kaxås kan medverka till fler lokala jobb i Kaxås med omnejd. Det har nu varit ett nöje att få träffa engagerade företagare i bygden som hade flera intressanta idéer. Tillsammans med oss fyra företagare bosatta söderöver ska vi som ett team arbeta för fler lokala jobb med alla som är besjälade av samma tanke. Vi satte som mål att skapa mellan 50 och 100 arbetstillfällen i Offerdal de kommande fem åren. Detta är en bygd som har ca 2000 invånare”.

Vår övertygelse är att företagare har en mycket viktig roll att spela om vi ska kunna bryta centralisering och vända trenden med avfolkning av landsbygden. Jobb och boende är grundfundament och i Kaxås med omnejd kan de kombineras på ett fördelaktigt sätt.

Vi välkomnar nu goda idéer och kontakter med företagare som vill etablera sig i Offerdal, där vi också kan erbjuda kvalitativt boende nära naturen. Vi har också ambitionen att vara ett stöd för att möjliggöra tillväxt och fler jobb hos befintliga företag i bygden, så också dessa kontakter är viktiga att utveckla.

För ytterligare information kontakta: Staffan Andersson, projektmotor Uppstart Kaxås, tel 0703-273900 och Karin Bångman, projektmotor Projekt Kaxås, 0733-319120

Projekt Kaxås

Projekt Kaxås startade 12 juni 2019 med målet att bryta centralisering och avfolkning av landsbygden och istället öka inflyttningen till Kaxås med omnejd. Projekt Kaxås investerar i unga ansvarsfulla familjer som söker unikt boende, nära naturen med rikt fritidsliv. Projektet skräddarsyr lösningar för familjer som vill ge sina barn en trygg och aktiv uppväxt och som samtidigt vill få tillgång till ett utvecklande yrkesliv. Stiftelsen Uppstart Kaxås fokuserar på fler jobb i bygden, och arbetar inom ramen för Projekt Kaxås.

Ladda ner som pdf >

Dela gärna >