fbpx

Artikel i Svenska Dagbladet – byn som ska vända befolkningstrenden

Artikel i Svenska Dagbladet den 21 juli 2019 | Byn som ska vända befolkningstrenden

Länk till SvD’s artikel > 

SvD’s artikel som pdf > 

Projekt Kaxås kommentar till artikel i Svenska Dagbladet

Projekt Kaxås har ingen primär koppling till hur staten hanterar asylsökande. Avfolkningen av byar på landsbygden har pågått länge oberoende av om Migrationsverket tillfälligt haft asylsökande i en bygd. Detta hindrar inte att staten med större personligt hänsynstagande kan få asylhanteringen att fungera väsentligt bättre än idag.

Artikeln i Svenska Dagbladet belyser detta på ett bra sätt. Projekt Kaxås vill investera i unga ansvarsfulla familjer. Hur dessa familjer är komponerade har Projekt Kaxås egentligen inte några synpunkter på. Det kan vara infödda svenskar eller invandrare, det kan vara en familj med adopterade barn och det kan vara familjer med par med olika sexuell läggning. I begreppet ansvarsfull ligger att de ska ha jobb så de kan få grundfinansiering för sitt boende från bank. Vi tror att det är ansvarsfulla familjer som långsiktigt ger en stabil stomme till en bygd och det är fler barn som gör att vi säkrar Kaxås byskola.

Detta hindrar inte att äldre och ensamstående hushåll också är mycket viktiga för en bygd, men ska vi vända befolkningsutvecklingen i en avvecklingsbygd tror vi att det mest effektiva de närmsta 6o åren är att skapa ett samlat erbjudande som gör att unga familjer flyttar till Kaxås med omnejd. Detta är svårare att göra än att säga, varför vi ännu inte vet om vårt koncept kommer att lyckas. Projekt Kaxås ogillar den politik som förs i landet där vi är på väg in i ett klassamhälle. Statens krav på kontantinsatser och amortering gör att unga familjer som inte har föräldrar med förmögenhet ofta inte kan köpa sin bostad. Här vill Projekt Kaxås hjälpa till så att familjer med vanliga yrken med ordinära inkomster, men som kanske inte har kontanter till kontantinsatsen, kan få en lösning för ett långsiktigt naturnära boende.

Vid informationen i Kaxås Bygdegård den 12:e juni ställdes frågan om ett par som ännu inte skaffat barn också kan få köpa ett hus. Givetvis är det så om planen är få barn framöver. Att Projekt Kaxås prioriterar barn beror på att projektet har sitt ursprung i en planerad stängning av byskolan, som långsiktigt är mycket negativt för Kaxås. Det bästa sättet vi kommit på för att värna detta är att unga ansvarsfulla familjer med barn flyttar till Kaxås och trivs med detta boende så de långsiktigt bor kvar.

Den något skämtsamma formuleringen ”ansvarsfulla barnfamiljer och fertila kvinnor är välkomna att ansöka” kan tyvärr misstolkas. Den egentliga innebörden är att såväl barnfamiljer av olika slag som de som planerar för att ha barn i familjen är välkomna att ha en dialog med oss. Att Projekt Kaxås prioriterar barnfamiljer är inte konstigare än att andra projekt kan prioritera studentbostäder eller äldreboende.

Ett problem vi har i Sverige är att de vanliga strävsamma familjerna med ordinära inkomster och som sköter sina åtaganden ofta inte prioriteras. I Projekt Kaxås får de första prioritet eftersom vi vill bryta centralisering och avfolkning och värna ett naturnära boende. – Dan Olofsson, grundare Projekt Kaxås 

Projekt Kaxås kommentar till Svenska Dagbladets artikel, ladda ner som pdf > 

Projekt Kaxås förstasida i SVD 21 juli 2019
Förstasida i SvD 21 juli 2019
Vy över Kaxås
Vy över Kaxås. Foto © Susanne Kvarnlöf

Dela gärna >